Header

Kontakt

Fundacja Silna Rodzina

Kwirynów, ul. Tulipanowa 25
05-082 Stare Babice

tel.  +48 603 23 24 43

e-mail: biuro@silnarodzina.org

NIP: 118 20 53 958
Regon: 142591809
KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie IVX Wydział Gospodarczy

KRS numer 0000365738

VW Bank
16 2130 0004 2001 0542 2373 0001